Parafiran dodatak TKU

u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava je održan novi sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata javnih službi o osnovici za plaće i materijalnim pravima u javnim i državnim službama te je parafiran Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama...

 

Parafiranim Dodatkom TKU-u utvrđeno je sljedeće:

 

1. osnovica za izračun plaće iznositi će kako slijedi:

-  od 1. siječnja do 31. svibnja 2020. godine 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020. godine, a koja se isplaćuje u veljači 2020. godine

- od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020. godine, a koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine

- od 1. listopada 2020. godine 6.044,51 kn, koja će se obračunati i  isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u studenom 2020. godine i nadalje.

 

Istim je utvrđeno da će o visini osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu, Ugovorne strane pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti je dodatkom TKU-a, pri čemu će se, između ostalog, voditi računa o povećanjima ugovorenim Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

 

2. regres i godišnja nagrada za božićne blagdane (božićnica) za 2020. godinu iznositi će 1.500,00 kuna

 

3. dar u prigodi dana Sv. Nikole (dar za dijete) za 2020. godinu iznositi će 600,00 kuna

 

4. dnevnica i iznos dodatka za rad na terenu iznositi će 200,00 kuna.

 

5. otpremnina za odlazak u mirovinu iznositi će 2 osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama.

Otpremnina  sada iznosi tri proračunske osnovice (3x3.326=9.978,00 kuna), a parafirano je da se otpremnina za odlazak u mirovinu od 1. siječnja 2020. godine računa od osnovice za izračun plaće (2x5.809,79=11.619,58) te će od 1. siječnja do 31. svibnja 2020. godine iznositi 11.619,58 kuna. Navedeno znači da će se svakim daljnjim povećanjem osnovice za obračun plaće, automatizmom povećavati i iznos otpremnine za odlazak u mirovinu.

 

Sljedeći sastanak na kojem se očekuje potpisivanje Dodatka Temeljnom  kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama zakazan je za četvrtak 05. prosinca 2019. godine.

 

Za sva daljnja pitanja, slobodno nas kontaktirajte.